Duha NeNa

Název NeNa je odvozen z našeho projektu Ne(moc) nadřa/ízenosti, který symbolizuje rozdíl mezi nadřízeností a nadřazeností. Oddílový vedoucí na táborech by měl být k dětem kamarádský a respektovat je takové, jací jsou, ale zároveň nést odpovědnost za jejich bezpečí a pohodu. NeNa učí, že nadřízenost není to samé jako nadřazenost - vedoucí by neměl zneužívat své moci, ale měl by svým přístupem představovat pozitivní model chování pro děti.

NeNa zajištuje hlavním vedoucím táborů odbornou přípravu a podporu během táborů. Všem členům pomáhá profesně se rozvíjet na vlastních školeních zaměřených na práci s dětmi. Každý hlavní vedoucí má u nás svobodu organizovat se svým týmem táborový program podle svého. NeNa dohlíží u všech námi organizovaných táborů na dodržování vnitřních standardů, které jsou vyšší než požadavky na zotavovací akce. Hlavní vedoucí jsou pouze lidé, které dobře známe, důvěřujeme v jejich schopnosti, dovednosti a poznali jsme jejich osobnost.

Logotyp NeNa

Duha NeNa je nezisková organizace zapsáná ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. L 77354.

Adam "Veb" Vančík

Od roku 2009 pořádá tábory pro děti, teenagery a dospělé. Jako hlavní vedoucí tábora pořádal více jak 80 letních, zimních i zahraničních táborů. Celkově organizoval tábory, které navštívilo více jak 10 000 dětí. Je zastáncem respektujícího přístupu ve výchově svých dětí i při své práci s dětmi.

Adam Veb Vančík

Honza Hlaváč

Spoluzakladatel výchovného projektu Ne(moc) nadřa/ízenosti. Na dětských táborech působil od 17 let coby instruktor, pak jako vedoucí. Profesně se věnuje primární prevenci rizikového chování, lektoruje preventivní programy již dvacet let. Věnuje se hlavně práci s třídními kolektivy se zaměřením na bezpečné klima a wellbeing.

Honza Hlaváč

Chceš se přidat?

Pojď s námi dělat táborům dobré jméno!

Logo Duhy

Duha je občanské sdružení, které od roku 1989 nabízí na principech zážitkové pedagogiky dětem a mladým lidem pestrou paletu volnočasových aktivit. Jejím posláním je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti. Toto poslání naplňuje především díky celoroční činnosti více než 4 000 členů v devadesáti základních článcích působících ve všech krajích České republiky. Rozšiřuje netradiční formy výchovy, výměny zkušeností a hledání nových cest rozvoje. Čtěte více na webu Duhy. Duha je členem České rady dětí a mládeže.

Logo uznaná nestátní neziskové organizace
Logo České rady dětí a mládeže